top of page

Stervensangst

Ik kijk op mijn muziekblad en zie de indringende woorden staan. Een bewerking op

de koraal uit de Matthaüs Passion, ‘O hoofd, vol bloed en wonden’:


Wanneer ik eens moet heengaan

ga Gij niet van mij heen,

laat mij dan niet alleen gaan

niet in de dood alleen.

Wees in mijn laatste lijden,

mijn doodsangst, mij nabij.

O God, sta mij terzijde,

die lijdt en sterft voor mij.


En ik denk zomaar, ineens, aan al die ouderen die ik in mijn ‘zorgjaren’ heb zien

sterven. Met letterlijk de dood in de ogen kijkend ervaren veel mensen doodsangst.

Aangrijpend om dit als verzorgenden mee te maken.


Angst om te sterven kan een mens zo aangrijpen. Wat zijn sommigen bang! Onrustig

plukken ze aan de lakens. Roepend om ‘moedertje’. Doodsangst in hun ogen. Zweet

op het gelaat.


‘Heere, help me’, ook dat. Vaak zelfs. En ik bid mee. ‘God, haal ze thuis’. Soms is

het voor ons als zusters bijna ondraaglijk om te zien hoe mensen worstelen met de

dood. Ze schreeuwen het soms uit en weten niet waar ze het zoeken moeten.

Maar hoe angstig de één zijn dood kan tegemoetzien zo rustig en kalm de ander.


‘Zuster, wat ben ik blij dat ik nog zo goed bij ben’, zegt een ruim 90-jarige tegen me.

Ik heb haar zojuist op het toilet geholpen en weer in de stoel. Ze kijkt me aan met

haar vriendelijke ogen. ‘En dat ik hier ben’, vervolgt ze. ‘Weet je, ik ben al zo oud. Het

duurt niet lang meer hoor. Maar het is goed. Ik hoop dat onze lieve Heer me snel

komt halen’.

Om er zó naar uit te zien!


Of zoals die andere oude dame op haar sterfbed: ‘Waarom zou God toch zo lang

wachten om mij te halen?’ vroeg ze niet begrijpend. ‘Ik verlang er zo naar om bij Hem

te zijn’.

Wat een zegen. Wat een verademing voor de ziel.


Mijn eigen vader. In het laatst van zijn leven lijdend aan de ziekte dementie en

daardoor veel vergetend. Maar één lied was zijn hoop en houvast en zo is hij

heengegaan, in rust en vrede:


Nu jaagt de dood geen angst meer aan

Want alles, alles is voldaan.

Wie in ’t geloof op Jezus ziet

Die vreest voor dood en helle niet.


Want nu de Heer is opgestaan,

nu vangt het nieuwe leven aan,

een leven door zijn dood bereid,

een leven in zijn heerlijkheid.163 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page